НачалоЗа насНовиниГалерияМатериалиОбучаващи институцииКонтакти


В СОУ за европейски езици приключи работата по проект "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+

В СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - Русе приключи работата по проект "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+, КД1 Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение с рег. № 2015-1-BG01-KA101-014157.  

Едногодишният проект имаше за цел да подобри качеството на образованието в СОУ за европейски езици и да повиши квалификацията на учителите. Бяха проведени четири индивидуални образователни мобилности в чужбина. Преподавателката по немски език Елица Кюлян участва в обучителен курс „Интеркултурно управление на проекти“ в гр. Порто, Португалия, организиран от IfeL-Institut със седалище в гр. Хамбург и повиши квалификацията и уменията си за разработване и управление на проекти в сферата на училищното образование.

Виктория Белева и Владимир Дачев участваха в обучителен курс на тема „Ефективна комуникация и практически обучителни умения с представяне на шотландската култура“ в гр. Единбург, Шотландия, като повишиха квалификацията си както във връзка с преподаване и използване на английски език и стратегии за развиване на комуникацията, така и по отношение на културното и историческо наследство на Шотландия.

Десислава Бойчева, преподавател по английски език, посети обучителен курс на тема „Технологиите в класната стая“ в гр. Дъблин, Ирландия и се запозна с различни ИКТ инструменти и приложения, както и с разнообразни методи за тяхното приложение в класната стая и образователния процес като цяло.

Придобитите знания и материали от тези обучения бяха споделени с колеги в сайта на проекта, под формата на открити уроци, сбирки, на които бяха презентирани обучителните курсове и др.

Като част от работата по проекта бяха подготвени две проектни предложения по програма Еразъм+ КД2, а ученици и учители работиха по два eTwinning проекта.


Финално събитие 

На 16.06.16 г. в СОУЕЕ се проведе финално събитие по повод приключване на работата по проекта. На него бе представена цялостната работа по проекта, извършените дейности и постигнатите резултати. Участниците в мобилности споделиха впечатленията си от тях като подчертаха доброто качество и организация на курсовете, разказаха за интересни моменти от престоя си и препоръчаха участието в проекти и квалификационни курсове по програма „Еразъм+“. На събитието присъстваха и ученици, които разказаха за някои от дейностите през своя поглед.

Гости бяха представители на ръководството на СОУЕЕ, РИО Русе, РУ „А. Кънчев“, колеги от други училища, родители и ученици.

 

 


еTwinning проекти

Като част от планираните дейности по проекта от месец октомври 2015г. учениците от 10б и 8а класове работят по два еTwinning проекта „Какво се случва при теб?” с немски и „Английски език чрез приятелство и технологии” с английски  език като работен.

„Was ist bei dir los?“ (Какво се случва при теб?)

Темите, които са засегнати в проекта са избрани заедно с учениците, за да са най-близо до техните интереси. Някои от тях са: обичаи и традиции, рецепти, моята родина, роден град, хоби и свободно време и други. Целта на проекта е не само упражняване на чуждия език, но и взаимно опознаване на чуждата култура и начин на живот на младежите от различни държави. Чрез съвместната работа децата разширяват и затвърдяват познанията си по чуждия език и то по начин, който не натоварва или напряга, а забавлява и заинтригува. Чрез изграждането на едно такова партньорство се засилва интереса на учениците не само към чуждия език, а и към опознаването на чужда култура, бит и традиции. Използвайки познанията си и трупайки нови, у учениците се засилват самоувереността и мотивацията за развитие. Те изпитват удоволствие при подготвянето на презентации и търсенето на материали, свързани с проекта. Сравнявайки себе си и собствения бит и култура с този на децата от други държави, учениците откриват както много разлики, така и много прилики. Сравнявайки начина на живот на техните връстници в чужбина и техния собствен, младежите имат възможност да се съизмерят и да имат по-обективна преценка за самите себе си.

Е. Кюлян

учител по немски език

„English through friendship and technology” („Английски език чрез приятелство и технологии”

Партньори по проекта са ученици и учители от седем европейски държави. Темите, по които се работи включват: моят град, технологиите и тяхното място в класната стая, училището на моите мечти, култура и др. Проектът цели да се развият както познанията по английски език, така и дигиталната компетентност на учениците. Учениците се опознават, обменят идеи и информация за своите интереси и култура с помощта на новите технологии. Работейки по проекта, те представят своята страна и научават за страните на партньорите. Технологиите, от своя страна, подпомагат комуникацията и формирането на приятелства от разстояние, но от друга страна могат да окажат негативен ефект върху тинейджърите. Основна цел на проекта е да анализира въздействието на технологиите и да стимулира тяхното използване по един креативен и отговорен начин.

Д. Бойчева

учител по английски език


Работно ателие за обмен на знания и опит

 

На 26.04.2016г. в СОУЕЕ се проведе работно ателие за споделяне на добри практики и знания от участия в структурирани курсове по програма „Еразъм+” КД1. Участници бяха учители от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, АГ „Гео Милев” и СОУПНЕ „Фридрих Шилер” в град Русе. Всички участници споделиха впечатленията си, презентираха своите проекти и обучителни курсове, както и обмениха знания и опит. Колегите учители обсъдиха актуални проблеми в сферата на образованието и не скриха колко полезни и зареждащи са участията в такива обучителни курсове в други европейски страни.

 

 


Технологиите в класната стая. Открит урок

 

На 09.03.16г. в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” се проведе открит урок по английски език в осми клас с интензивно изучаване на езика. Гости бяха над 30 учители по английски език от Русе и областта, студенти от РУ „Ангел Кънчев”, представител от РИО и училищното ръководство.

Темата на урока бе „Ирландия – традиции и обичаи. Ден на Свети Патрик”. Урокът е част от планираните дейности по проектa.

Основна цел на урока бе да демонстрира интегрирането на ИКТ в урочната дейност по чужд език посредством използването на различни образователни сайтове, онлайн инструменти и мобилни приложения , както и да развие уменията за слушане и говорене на учениците. Осмокласниците показаха  много добри познания по чуждия език, както и умения за работа с ИКТ.

В края на урока г-жа Д. Бойчева и нейните ученици получиха видео поздрав от преподаватели от Колеж за английски език Алфа в град Дъблин, Ирландия, където преподавателката бе участник  в квалификационен курс на тема „Технологиите в класната стая“.


Технологиите в класната стая

 

На 01.03.16г. г-жа Десислава Бойчева запозна много свои колеги, преподаватели по различни предмети,  с полезни онлайн инструменти, сайтове и приложения, които могат да бъдат използвани в урочната дейност. Много от колегите проявиха интерес към използването на Гугъл формуляри за създаване на тестове, Dvolver, Edmodo и др. Бе представен и методът „Обърната класна стая”,  който Д. Бойчева използва с учениците от 8 клас с интензивно изучаване на английски език.

 

 


Добри практики при подготовка и управление на проекти

 

Отново на 01.03.16г. се проведе друго събитие по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование”. На него г-жа Елица Кюлян запозна колеги от училището с програма „Еразъм+”  и сподели добри практики и полезни съвети за подготовка и управление на проекти в училищното образование. Е. Кюлян постави акцент на културните различия и как учениците и учителите трябва да бъдат подготвени за тях, когато посещават друга страна.

През месец август госпожа Елица Кюлян бе участник в курс „Интеркултурно управление на проекти” в град Порто, Португалия.

 

 


„Шотландия - земя на история и поезия. Робърт Бърнс.”

 

На 01.03.16г. в СОУЕЕ се проведе открит урок с ръководители г-жа В. Белева и г-н В. Дачев. Темата бе „Шотландия - земя на история и поезия. Робърт Бърнс.”

Учениците от 11а и 12а класове запознаха гостите с културните и географски особености на страната и рецитираха на английски език някои от най-известните творби на поета. Част от творбите прозвучаха в превод както на български така  и на  руски език, който също се изучава от  учениците.
Всички ученици показаха много емоция и демонстрираха отлично владеене на английски език.
На урока присъстваха много преподаватели от училището, както и г-жа Ал. Панайотова – помощник-директор в СОУЕЕ.


Открит урок “Технологиите в класната стая”

Във връзка с проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование” № 2015-1-BG01-KA101-014157, финансиран по програма Еразъм+ КД1 на Европейския съюз, на 28.01.2016г. в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” се проведе открит урок по английски език. Участие взеха учениците от 8-а клас, а гости бяха техните родители и г-жа Ал. Панайотова – помощник-директор в училището.

Урокът на тема „Правят ли ни парите щастливи?” демонстрира приложението на технологиите в класната стая и преподаването на чужд език.

В урочната работа по английски език, наред с традиционните учебници и помагала, учениците и тяхната преподавателка Д. Бойчева използват различни онлайн инструменти и сайтове като Dvolver moviemaker, Гугъл документи, Edmodo, Padlet, Screencast-o-matic, Voki, Kizoa, YouTube и много други.

Идеята за урока е резултат от участие на г-жа Бойчева в квалификационен курс по проекта на тема „Технологиите в класната стая” в гр. Дъблин, Ирландия.


Представяне на квалификационния курс и споделяне на наученото

На 08.12.2015г. се проведе сбирка на Методическото обединение по английски език в СОУЕЕ.
Г-жа Д. Бойчева, участник в квалификационен курс на тема „Технологиите в класната стая”, запозна своите колеги с различни инструменти и даде примери за използване на технологиите в обучението по чужди езици.

За мнозина ползите от прилагането на новите технологии в класната стая все още са спорни, но не може да се отрече, че те развиват у учениците умения, които те ще използват през целия си живот. Самите ученици приемат технологиите като нещо съвсем естествено, като част от своето нормално ежедневие. По тази причина те харесват идеята за прилагането им в класната стая.

Г-жа Бойчева демонстрира на колегите си нагледни примери за използване на Гугъл документи за създаване на среда, в която учениците могат едновременно да работят, да развиват уменията си за писане на чужд език, да редактират многократно и лесно да споделят. Освен това бе демонстрирано как Гугъл формуляри и приложението „Flubaroo” могат да бъдат използвани за създаване и оценяване на тестове, при което, учениците получават обратна връзка по електронна поща за своя резултат и верните отговори.

Преподавателите по английски език се запознаха и с метода „Обърната класна стая”, много инструменти за създаване на анимирани филми, видеа, говорещи аватари, постери и др. Голям интерес у колегите предизвика и сайтът „Edmodo”, който дава възможност за създаване на виртуална класна стая.

Г-жа Бойчева оцени курса като изключително полезен и планира да запознае и други колеги с наученото.


ТЕХНОЛОГИИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ

„Технологиите в класната стая“ е третият квалификационен курс по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование“. Той се проведе от 19.10.2015г до 30.10.2015г в град Дъблин, Ирландия,  а обучаваща институция бе Колеж за английски език Алфа. От СОУЕЕ участие в курса взе Десислава Бойчева учител по английски език.

За много учители, безспорно, използването на технологиите в училище има своите плюсове и минуси. Целта на този курс бе не само да подобри дигиталните умения на участниците и да покаже как технологиите  могат да се прилагат ефективно в клас, но и да повлияе на нагласата на учителите спрямо технологиите, така че те да видят положителната им страна и да преодолеят несигурността си при употребата им.

Програмата на курса включваше различни работни ателиета, в които учителите разгледаха приложението на Гугъл продукти в класната стая, разучиха начини за създаване на викторини и анкети, запознаха се с модела на  „Обърната класна стая“, разработиха планове за уроци, научиха се да правят видеозапис на екрана на компютъра си, да създават анимации и много други. Естествено, разгледан бе и въпроса за дигиталните закони и етикет и как учителите да повишат осведомеността на учениците за дигиталното гражданство като цяло.

Освен чисто практическата част на курса, всички участници се запознаха с част от културното наследство на Ирландия. Незабравими остават моментите в Националната галерия, Историческия музей, Колеж Тринити, Националната библиотека, долината Глендалох  и редица други. Незабравими остават и всички хубави моменти, дали начало на нови приятелства и  професионално сътрудничество.

Десислава Бойчева
Учител по английски език

 


Представяне на квалификация

На 14 септември 2015 г. се проведе сбирка на методическото обединение по английски език в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. По време на срещата с колегите госпожа Виктория Белева – учител по английски език разказа за участието си в квалификационен курс по програма Еразъм+ на тема „Ефективна комуникация и практически обучителни умения с представяне на шотландската култура“ в град Единбург, Шотландия. Тя представи впечатленията си от курса, сподели интересни подходи за преподаване на синтаксис и развиване на комуникативните умения на учениците. С много възхищение г-жа Белева описа архитектурата на града и неговите забележителности.

На сбирка на колегите преподаващи български език господин Владимир Дачев, участник в същия курс, също сподели впечатленията си и подробно разказа за шотландската образователна система.

И двамата колеги оцениха курса като истински полезен и мотивиращ, а обучаващите ги преподаватели като отлични специалисти.


Различната мотивация за учене – шотландски етюд

Идеята да учим по всяко време, на всяко място и по всякакъв начин може би звучи малко идеалистично. Но това би било така само ако не сте имали щастието да бъдете участник в един специален курс в Шотландия.

Развиването на този тип култура на учене, която включва ефективно общуване между колеги, компетентни преподаватели, винаги отворени за предложения и нови идеи, преминаването от урочна дейност към запознаване с културното и историческо наследство на страната, това е, което прави курса различен.

„Ефективно общуване и практически преподавателски умения с представяне на шотландската култура” – различният от повечето предлагани курсове, се проведе в първата половина на месец Август 2015 година в Inlingua езиково училище в град Единбург, Шотландия, Обединено кралство.

Описанието на уменията и компетенциите придобити по време на курса включват основни езикови умения, използване на приказки, разкази, игри, драма, творческо писане, аудио, видео и уеб ресурси в съвременния урок.

Специално внимание бе обърнато на социалните умения и стратегии, както и на организационните нагласи на различните преподаватели.

Придобитите знания по приложението на европейските демократични ценности в Шотландия дават база за сравнение с начина им на употреба в България.

Успешното вплитане на културната и историческа програма в основната урочна дейност допринася за иновативното интерпретиране на тъй нареченото „учене по всякакъв начин”. Да посетиш най-високия литературен паметник в света – този на Уолтър Скот, да станеш част от атмосферата на мястото, където е отсядал прототипа на Доктор Джекил и мистър Хайд, да видиш местата, вдъхновили Робърт Луис Стивънсън да напише „Островът на съкровищата” и още много и много културни преживявания правят курса различен и полезен.

Всичко научено, почувставано, видяно и преживяно успешно подготвя участниците в курса за предизвикателствата на класната стая на 21 век. Споделянето на познание, информация, опит и ресурси ни дават възможност да бъдем с идеите си част от хората, които имат какво да кажат и могат да вземат решения за бъдещето на образованието в собствената ни страна.

Виктория Белева
Владимир Дачев


От месец юни 2015 г. СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе  работи по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование”, финансиран по програма „Еразъм+” Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани.

От 2.08. до 7.08.2015 г. в град Порто (Португалия) се проведе обучение на учители по програма Еразъм+ на тема „Междукултурно управление на проекти’’. Организатор беше Институтът за повишаване квалификация на учителите в Европа в гр. Хамбург. Участие взе и учител от СОУЕЕ като част от планираните по проекта „Европейско сътрудничество за по-качествено образование” мобилности.  Сред участниците имаше представители от различни европейски държави, а работният език бе немски. Курсът бе с продължителност 48 часа и бе съвкупност от теоретични и практически дейности, насочени към по-нататъшно сътрудничество и поддържане на контакта между участниците от средна, южна и източна Европа. Основните въпроси, които бяха разяснени и нагледно демонстрирани бяха свързани с това как се работи ефективно и успешно съвместно с хора от различни европейски културни кръгове. Бяха показани начини и места за намиране на финансови средства за реализиране на добри идеи, свързани с междукултурен обмен и сътрудничество.Участниците в курса се запознаха и с начина за организиране на обмен на ученици и проекти. Бяха разказани интересни случки и споделен личен опит от вече разработили проекти колеги. Беше дадена възможност на всеки участник да представи своята страна и нещо типично за нейния  бит и култура.

По време на провеждането на семинара се сформираха работни групи на бъдещи партньори. Като част от практическите дейности всяка група дискутира и планува дейности по общ бъдещ съвместен проект.

Автор: Е. Кюлян

Учител по немски език в СОУЕЕ


 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

© 2015, www.euedu.souee.bg

Developed by