НачалоЗа насНовиниГалерияМатериалиОбучаващи институцииКонтакти


Проектът "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+, КД1 Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение, има за основна цел да подобри качеството на образованието в СОУ за европейски езици и повиши квалификацията на учителите. Предвижда се същият да трае една година. Проектът ще допринесе за усъвършенстване на методите на преподаване чрез използване на ИКТ в ежедневната и проектната работа. Предвижда се мобилност за участие в курс на тема "Технологиите в класната стая".

Осъществяването на нови контакти с други учители от Европа, запознаването с техния начин на работа и обмен на добри практики с тях също ще способства за намиране на партньори, с които училището може да осъществи бъдещи проекти . За да се повишат уменията на учителите в координиране и управление на проекти е предвидена и мобилност за участие в курс на тема "Междукултурно управление на проекти".

Друга основна цел на проекта е повишаване на интеркултурната компетентност, чуждоезиковата компетентност, преподавателските умения, познанията за западноевропейската култура, повишаване на европейското измерение в училище. За тази цел са предвидени 2 мобилности за участия в курс на тема "Ефективна комуникация и практически обучителни умения с представяне на шотландската култура".

Основните резултати от проекта са повишаване на квалификацията на преподавателите в областта на управление

то и координиране на проекти, прилагане на ИКТ в преподавателската дейност, повишаване на чуждоезиковата и интеркултурна компетентност, повишаване на преподавателските умения, повишаване на познанията за западноевропейската култура, културата на Обединеното кралство и текущите събития в него, културата на Португалия и Ирландия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

2015, www.euedu.souee.bg

Developed by